Välkommen till

C-lab®
Thomas Concrete Group

Välkommen till C-lab®
Thomas Concrete Group

C-lab® är Thomas Concrete Groups centra för forskning, utveckling och laboratorieprovning. C-lab grundades 1992 och 1994 blev det ett av SWEDAC ackrediterat provningslaboratorium. Verksamheten består av tre arbetsområden som innefattar bland annat material- och laboratorie-provning, teknisk konsultation och skadeutredningar, samt forskning och utveckling.

Laboratorieprovning

C-lab® utför provning i laboratorium av färsk och hårdnad betong, ballast och bindemedel, samt provning i fält med egen utrustning. Förutom att bistå vår egen koncern utför vi även ett stort antal uppdrag åt externa kunder.

Unikt lab

En av anledningarna till att Thomas Betong är marknadsledande och en av de aktörer som leder utvecklingen i branschen är att det i koncernen Thomas Concrete Group finns ett eget laboratorium med namnet C-lab®.