Välkommen till

C-lab®
Thomas Concrete Group

Välkommen till C-lab®
Thomas Concrete Group

C-lab® är Thomas Concrete Groups centra för forskning, utveckling och laboratorieprovning. C-lab grundades 1992 och 1994 blev det ett av SWEDAC ackrediterat provningslaboratorium. Verksamheten består av tre arbetsområden som innefattar bland annat material- och laboratorie-provning, teknisk konsultation och skadeutredningar, samt forskning och utveckling.

Laboratorieprovning

C-lab® utför provning i laboratorium av färsk och hårdnad betong, ballast och bindemedel, samt provning i fält med egen utrustning. Förutom att bistå vår egen koncern utför vi även ett stort antal uppdrag åt externa kunder.