Ackreditering RILEM AAR-2

Vi har nöjet att informera att C-lab® nu är ackrediterade för expansionsmätning enligt RILEM AAR-2. Ackrediteringen gäller för både sand/grus och sten.


För användning av ballast i betong har nya krav i SS 137003:2021 införts, bland annat att expansionsprovning avseende alkalisilikareaktioner (ASR) på bruksprismor ska genomföras.

Varmt välkomna att lämna in prover till oss för att säkerställa att ballasten uppfyller kraven i SS 137003 och AMA Anläggning.

 

Kontakt    

Pernilla Kamperin

Labchef
0104-50 51 08
pernilla.kamperin@c-lab.se

Henric Nilsson 

Teknisk Ledare
0104-50 52 36
henric.nilsson@c-lab.se

 

Anette Nordgren

Betongtekniker
0104-50 51 86
anette.nordgren@c-lab.se

Lars Bergkvist 

Betongtekniker
0104-50 53 27
lars.bergkvist@c-lab.se

Maiko Bové

Betongtekniker
0104-50 57 07
maiko.bove@c-lab.se

 

 

webb Ackrediteringsmrke 1321 FrgLaboratoriet har varit ackrediterat av SWEDAC sedan 1994 för ett antal metoder. All provningsutrustning genomgår kontinuerligt nödvändig kontroll och kalibrering för att kunna säkerställa kvaliteten på provningsresultat samt för att uppfylla krav i standarder.