Avhandlingar, forskningsrapporter och kapitel i böcker

2016
Tang, L., & Löfgren, I., (2016): Evaluation of Durability of Concrete with Mineral Additions with regard to Chloride- Induced Corrosion, Report no. 2016-4, Dep. Of Civil and Environmental Engineering, Divison of Building Technology, Chalmers University of Technology, Gothenburg. https://publications.lib.chalmers.se/publication/241518-evaluation-of-durability-of-concrete-with-mineral-additions-with-regard-to-chloride-induced-corrosio


Löfgren, I., (2016): Tillsatsmaterial, kap 6 i Betonghandboken Material, Svensk Byggtjänst.


Johansson, N., & Löfgren, I., (2016): Tillsatsmedel, kap 5 i Betonghandboken Material, Svensk Byggtjänst.


2013

Lindvall, A., (2013): Emissioner av ammoniak från golvkonstruktioner, SBUF-projekt 12530. http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/c490fc89-63bf-4ed7-851a-1c09642dd6ef/FinalReport/SBUF%2012530%20Slutrapport%20Emissioner%20av%20ammoniak%20från%20golvkonstruktioner.pdf


2012

Lindvall, A., (2012): Beräknad uttorkningsprognos för betongkonstruktioner med tillgängliga prognosverktyg, SBUF-projekt 12476. http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/d7f2a554-80f4-407f-8a4a-e40094652f2e/FinalReport/SBUF%2012389%20Slutrapport%20Jämförelse%20mellan%20verktyg%20för%20bedömning%20av%20uttorkning%20av%20betongkonstruktioner%20.pdf


http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/1b6751ff-6f29-4a76-a7f0-c9d6b1fe6866/FinalReport/SBUF%2012476%20Slutrapport%20Beräknad%20uttorkningsprognos%20för%20betongkonstruktioner%20med%20tillgängliga%20prognosverktyg.pdf


Lindvall, A., (2012): Injekteringsbetong – Mekaniska och beständighetsegenskaper, SBUF-projekt 12550. http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/0979a1ce-d1f2-41f4-8422-ee6e2fc37146/FinalReport/SBUF%2012550%20Slutrapport%20Egenskaper%20hos%20injekteringsbetong.pdf


2011

Lindvall, A., (2011): Beständighetsegenskaper hos anläggningsbetong med stenkolsflygaska, SBUF-projekt 12382. http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/1eeee443-0803-4b6f-8576-1c53dc027ca5/FinalReport/SBUF%2012382%20Slutrapport_Beständighetsegenskaper%20hos%20anläggningsbetong%20med%20stenkolsflygaska%20.pdf


Jansson, A., (2011): Effects of Steel Fibres on Cracking in Reinforced Concrete, PhD thesis Chalmers University of Technology, https://publications.lib.chalmers.se/publication/140703-effects-of-steel-fibres-on-cracking-in-reinforced-concrete.


2010

Lindvall, A., (2010): Jämförelse mellan verktyg för bedömning av uttorkning av betongkonstruktioner, SBUF-projekt 12389.


2008

Löfgren I. (2008): Analys av sprickbildning och beräkning av sprickbredd vid inverkan av tvång. Bilaga D i Betongrapport nr 13 “Industrigolv – Rekommendationer för projektering, materialval, produktion, drift och underhåll”, Swedish Concrete Association. http://betongforeningen.se/2011/01/industrigolv/


2007

Esping, O., (2007): Early age properties of self-compacting concrete - Effects of fine aggregate and limestone filler. PhD thesis Chalmers University of Technology, https://publications.lib.chalmers.se/publication/26284-early-age-properties-of-self-compacting-concrete-effects-of-fine-aggregate-and-limestone-filler.


2005

Löfgren, I., (2005): Fibre-reinforced Concrete for Industrial Construction - a fracture mechanics approach to material testing and structural analysis. PhD thesis Chalmers University of Technology, https://publications.lib.chalmers.se/publication/8627-fibre-reinforced-concrete-for-industrial-construction-a-fracture-mechanics-approach-to-material-test.


Esping, O., & Löfgren, I. (2005): Cracking due to plastic and autogenous shrinkage - Investigation of early age deformation of self-compacting concrete - Experimental study. Dep. of Civil and Env. Eng., Chalmers University of Technology. https://publications.lib.chalmers.se/publication/9282-cracking-due-to-plastic-and-autogenous-shrinkage-investigation-of-early-age-deformation-of-self-comp


Esping, O., & Löfgren, I. (2005): Sprickbildning orsakad av plastisk krympning hos självkompakterande betong. FoU-Väst Rapport 0506. http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/InfoSheets/PublishedInfoSheet/1266a0e7-6359-47a1-8c3b-bc384c9cd0dc/62_Infoblad%200606.pdf


Löfgren, I., Olesen, J. F., & Flansbjer, M. (2005): Application of WST-method for fracture testing of fibre-reinforced Concrete, NT Technical Report 575, Nordic Innovation Centre, Oslo. http://www.nordtest.info/index.php/technical-reports/item/application-of-wst-method-for-fracture-testing-of-fibre-reinforced-concrete-nt-tr-575.html?category_id=9


Löfgren, I., Olesen, J. F., & Flansbjer, M. (2005): NT BUILD 511 – Wedge Splitting Test Method (WST): Fracture Testing of Fibre-Reinforced Concrete (Mode I), Nordic Innovation Centre, Oslo. http://www.nordtest.info/index.php/methods/building/item/wedge-splitting-test-method-wst-fracture-testing-of-fibre-reinforced-concrete-mode-i-nt-build-511.html?category_id=27


2002

Löfgren, I. (2002). Deformationsmätning vid pågjutning av plattbärlag - Provningsuppdrag för AB Färdig Betong. Göteborg: Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering - Concrete Structures. https://publications.lib.chalmers.se/publication/9247-deformationsmatning-vid-pagjutning-av-plattbarlag-provningsuppdrag-for-ab-fardig-betong


Löfgren, I. (2002): Provning av spännarmerade plattbärlag - Provningsuppdrag för AB Färdig Betong (Structural testing of prestressed lattice girder element). Göteborg, Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering - Concrete Structures. https://publications.lib.chalmers.se/publication/9246-provning-av-spannarmerade-plattbarlag-provningsuppdrag-for-ab-fardig-betong


2001

Löfgren, I. (2001): Lattice Girder Elements in Bending: Pilot Experiment. Göteborg, Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering - Concrete Structures. https://publications.lib.chalmers.se/publication/9230-lattice-girder-elements-in-bending-pilot-experiment