Chalmers tekniska högskola

Thomas Concrete Group har ett nära samarbete med Chalmers tekniska högskola och deltar i grundutbildning och handledning av examensarbete. Forskningssamverkan sker genom industridoktorandprojekt och genom att tekn.dr. Ingemar Löfgren är adjungerad professor i Materialintegrerad Konstruktionsteknik”. Pågående industridoktorandprojekt är ”Fibrer i anläggningskonstruktioner” med industridoktoranden Carlos Gil Berrocal.

Samarbete inleddes 1999 när Martin Thomas (grundare av Thomas Concrete Group) donerade 15 miljoner SEK till Chalmers ämnade för forskningsprojekt inriktade på att utvärdera och exploatera den fulla potentialen i fabriksbetong. Målet var att stärka konkurrenskraften för fabriksbetong och dess miljöprofil, såväl som att utveckla det platsgjutna betongbyggandet mot industriella processer. Donationen resulterade i tre doktorsavhandlingar: