Forskning och utveckling

Vår forskning och utveckling är fokuserad på betong, både i dess färska formbara stadie och i dess hårdnade tillstånd, och undersöker dess ingående komponenter, det vill säga bindemedel, ballast och tillsatsmedel. Vi arbetar aktivt och systematiskt med att utveckla betong för framtidens byggande och tar fram innovativa och kostnadseffektiva lösningar. Vi satsar mycket på teknisk kompetens och vill vara en resurs för våra kunder.

 

Forsknings- och utvecklingsavdelningen upprätthåller kontakter mellan Thomas Concrete Group och den forskning som bedrivs nationellt och internationellt genom samverkan med forskningsinstitut samt högskolor och universitet. En viktig del i arbetet är att delta i och initiera forskningsprojekt och se till att Thomas Concrete Group är representerade vid högskolor och universitet via industridoktorander och adjungerade professorer. Vid Chalmers tekniska högskola är tekn.dr. Ingemar Löfgren adjungerad professor i ”Materialintegrerad Konstruktionsteknik”.

 

Thomas Concrete Group deltar även i standardiseringsarbete genom deltagande i olika arbetsgrupper och tekniska kommittéer inom SIS, CEN, RILEM (The International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures) och fib (International Federation for Structural Concrete).