Projekt

Nedan beskrivs de externa projekt som C-lab® har varit inblandade i:

 • Effektiva Betongkonstruktioner, funktionella materialkrav – etapp 1 & 2
  Uppdragsgivare:
  Trafikverket
  År: 2013 och 2014-2016

 • Mekaniska och beständighets egenskaper hos injekteringsbetong – etapp 1 & 2
  Uppdragsgivare: SBUF (12550) SBUF (12822)
  År: 2011-2012 2013-2016

 • Emissioner av ammoniak från golvkonstruktioner 
  Uppdragsgivare: SBUF (12530)
  År: 2011-2014

 • Användning av styrdiagram i betongproduktion 
  Uppdragsgivare: Svensk Betong
  År: 2012-2014

 • Tillsatsmaterial - Betong med slagg 
  Uppdragsgivare: Cementa 
  År: 2012

 • Tillsatsmaterial - Betong med stenkolsflygaska 
  Uppdragsgivare: Cementa 
  År: 2012

 • Jämförelse mellan verktyg för bedömning av uttorkning av betongkonstruktioner 
  Uppdragsgivare: SBUF (12389) SBUF (12476) 
  År: 2010 2011-2012

 • Beständighetsegenskaper hos anläggningsbetong med stenkolsflygaska 
  Uppdragsgivare: SBUF (12382) 
  År: 2010-2011

 • Compatibility between cement and PCE admixtures with respect to slump retention 
  Uppdragsgivare: Cementa, Sika & Thomas Concrete Group 
  År: 2006-2008

 • Sprickbildning orsakad av plastisk krympning 
  Uppdragsgivare: SBUF (5038) 
  År: 1995-2006

 • Deltagande i standardisering på nationell nivå
  SIS/TK 185 (Cement och byggkalk), SIS/TK 187 (Ballast), SIS/TK 190 (Betong) och SIS/TK 556 (Betongkonstruktioner)

 • Deltagande i standardisering på europeisk nivå
  CEN/TC104/SC1/WG1 (Working group Exposure Resistance Classes); CEN/TC104/WG15 (GGBS); CEN/TC250/SC2/WG1/TG2 (FRC)

Projekt genomförda vid Chalmers tekniska högskola

 • Fiber i anläggningskonstruktioner (Carlos Gil Berrocal, industridoktorandprojekt Chalmers tekniska högskola) 
  Uppdragsgivare: Thomas Concrete Group 
  År: 2012

 • Effekt av fiberarmering på sprickbildning (Anette Jansson, industridoktorandprojekt Chalmers tekniska högskola) 
  Uppdragsgivare: Thomas Concrete Group 
  År: 2006-2011

 • Egenskaper hos ung självkompakterande betong (Oskar Esping, industridoktorandprojekt Chalmers tekniska högskola) 
  Uppdragsgivare: Thomas Concrete Group 
  År: 2001-2007

 • Fiberarmerad betong för industriellt platsgjutet byggande (Ingemar Löfgren, industridoktorandprojekt Chalmers tekniska högskola) 
  Uppdragsgivare: Thomas Concrete Group 
  År: 1999-2005

Deltagande i referensgrupp i nationella projekt

 • Konsortiet för finansiering av grundforskning inom betongområdet vid CBI Betonginstitutets

 • SBUF-projekt 13207 ”Klimatoptimerat brobyggande” SBUF-projekt 13100 ”Småskalig metod för rangordning av brandspjälkningsbenägenhet hos betong”

 • SBUF-projekt 13146 ” Uttorkningsegenskaper och strukturutveckling hos betong med mineraliska tillsatsmaterial”

 • SBUF-projekt 13244 ” Hållbart samhällsbyggande med beständig betong”. Framtagande av rapport från Svenska Betongföreningen innehållande riktlinjer och kriterier för undvikande av alkali-silika-reaktioner (ASR)

 • BBT-projekt 2013-022 ”Salt-frostprovningsmetodens tillämplighet på betong innehållande slagg, flygaska och kalkstensfiller”

 • BBT-projekt 2014-006 ”Ny provningsmetodik för bedömning av bindemedlets korrosionsskyddande förmåga i betong - underlag till LCA-analys och livslängdsbedömning”

 • Svenska Betongföreningen: Rådet för teknik och vidareutbildning & Betongforskningsrådet