Tekniktidskrifter

2015
Lindvall, A., Löfgren, I., (2015): Val av exponeringsklasser – miljöer och exponeringsförhållanden där särskild utredning erfordras. Bygg & Teknik 7/2015. Berrocal, C.G., Lundgren, K., and Löfgren, I. (2015): Kan fibrer påverka beständigheten av konventionellt armerade betongkonstruktioner? Bygg & Teknik 7/2013.

2013
Esping, O., Löfgren, I., (2013): Hållfasthets- och värmeutveckling hos slaggbetong – modellering och tillämpning. Bygg & Teknik 7/2013.

2011
Esping, O., Lindvall, A., och Löfgren, I. (2011): Betongtekniska möjligheter med mineraliska tillsatsmaterial. Bygg & Teknik 7/2011. Lindvall, A., Esping, O., och Löfgren, I. (2011): Beständighetsegenskaper hos betonger med flygaska (Durability properties of concrete with fly ash), Betong Nr. 6/2011, Svenska Betongföreningen.

2010
Löfgren I. (2010): Betongtekniska möjligheter med flygaska. Betong 2/2010, Svenska Betongföreningen.

2008
Löfgren I. (2008): Beräkning av sprickbredd för konstruktioner utsatta för tvångskrafter, Bygg & Teknik 7/2007.

2006
Löfgren I. (2006): Nya möjligheter med fiberbetong. Betong nr. 1/2006, Svenska Betongföreningen.

Löfgren I. (2006): Fiberarmerad betong – materialprovning och strukturanalys baserad på brottmekanik. Bygg & Teknik 7/2006, pp 46-52, 2006.

Löfgren I. (2006): Fiberarmerad betong för ett industrialiserat platsgjutet byggande. Väg- och Vattenbyggaren nr. 5/2006, pp. 34-38.

2005
Esping, O. and Löfgren, I. (2005). Plastiska krympsprickor – materialsammansättning och arbetsplatsåtgärder, Betong, Nr. 4/2005, Svenska Betongföreningen.

2004
Löfgren, I. and Larsson, R. (2004): IT-hjälpmedel och produktionsmetoder för industriellt platsgjutet byggand, Väg- och Vattenbyggaren 3/2004, pp. 34-39.

Löfgren, I. (2004): Fiberbetong - beräkningsmetod för bärande konstruktioner. Bygg & Teknik 7/2004, pp. 32-40, 2004. Länk till tidskriften 

2003

Löfgren, I. and Johansson, M. (2003): Forskning och utveckling för framtida stombyggnads-teknik. Bygg & Teknik 2/2003, pp. 12-21, 2003.

2001
Löfgren, I. (2001): Industriellt platsgjutet byggande: Principer och metoder för industrialisering. Bygg & Teknik 2/01, pp. 60-64, 2001.