Teknisk konsultation och utredningar

C-lab®s konsultverksamhet innefattar rådgivning och provning rörande färsk och hårdnad betong samt skadeutredningar och tillståndsbedömningar. Utredningarna görs av kvalificerade personal i form av tekniska doktorer och ingenjörer med mångårig erfarenhet i branschen. Bland våra kunder återfinns fastighetsägare, förvaltare, byggherrar, byggentreprenörer, konsulter och materialleverantörer.

Exempel på områden där C-lab® erbjuder rådgivning är:

 • Skadeutredningar och tillståndsbedömningar. Hjälp med utredning av aktuellt tillstånd, kartering av skador samt bedömning av framtida utveckling av skador. C-lab® erbjuder rådgivning bland annat rörande skador orsakade av armeringskorrosion, frostangrepp, kemiska angrepp eller fukt.

 • Rådgivning vid projektering.  Exempel på sådant C-lab® erbjuder är rådgivning inom materialval, beständighet, livslängdsdimensionering, fiberarmering, sprickarmering etc.

 • Rådgivning rörande färsk och hårdnad betong. Exempel på sådant C-lab® erbjuder är:
  • Betongproportionering och receptoptimering.
  • Bedömning av temperaturutveckling, hållfasthetstillväxt och uttorkningstider hos betong.
  • Bedömning av sprickrisk (temperatur och krympning).

C-lab® arrangerar även utbildningar inom betongområdet . Exempel är: 

 • Utbildning för klass II kompetens (enligt kursplan i Betongrapport 8 ”Vidareutbildning inom betongområdet”).
 • EN-206 för konstruktörer, vår- och vintergjutning, fiberbetong.

Vi kan också skräddarsy utbildningar efter behov och önskemål.


Kontakt

Tekn.dr. Oskar Esping
Projektledare
0104-50 51 09
oskar.esping@c-lab.se

Tekn.dr. Anders Lindvall
Projektledare
0104-50 51 10
anders.lindvall@c-lab.se

Tekn.dr. Ingemar Löfgren
FoU-chef
0104-50 51 05
ingemar.lofgren@c-lab.se