Laboratorieprovning

C-lab® utför provning i laboratorium av färsk och hårdnad betong, ballast och bindemedel, samt provning i fält med egen utrustning. Förutom att bistå vår egen koncern utför vi även ett stort antal uppdrag åt externa kunder. Bland våra kunder återfinns fastighetsägare, förvaltare, byggherrar, byggentreprenörer, konsulter och materialleverantörer.

 

webb Ackrediteringsmrke 1321 FrgLaboratoriet har varit ackrediterat av SWEDAC sedan 1994 för ett antal metoder. All provningsutrustning genomgår kontinuerligt nödvändig kontroll och kalibrering för att kunna säkerställa kvaliteten på provningsresultat samt för att uppfylla krav i standarder.

 

 

 

 

Kontakt

 

 

Stina Åkerström
Teknisk ledare
0104-50 51 11
stina.akerstrom@c-lab.se

 

 

Anette Nordgren
Betongtekniker
0104-50 51 86
anette.nordgren@c-lab.se

 

Pernilla Kamperin
Labchef
0104-50 51 08
pernilla.kamperin@c-lab.se