Laboratorieprovning

C-lab® utför provning i laboratorium av färsk och hårdnad betong, ballast och bindemedel, samt provning i fält med egen utrustning. Förutom att bistå vår egen koncern utför vi även ett stort antal uppdrag åt externa kunder. Bland våra kunder återfinns fastighetsägare, förvaltare, byggherrar, byggentreprenörer, konsulter och materialleverantörer.

 

webb Ackrediteringsmrke 1321 FrgLaboratoriet har varit ackrediterat av SWEDAC sedan 1994 för ett antal metoder. All provningsutrustning genomgår kontinuerligt nödvändig kontroll och kalibrering för att kunna säkerställa kvaliteten på provningsresultat samt för att uppfylla krav i standarder.

 

 

 

 

Kontakt   

Pernilla Kamperin

Verksamhetsansvarig
0104-50 51 08
pernilla.kamperin@c-lab.se

Fredrik Eklöf

Labchef
0104-50 52 78
fredrik.eklof@c-lab.se

Henric Nilsson 

Teknisk Ledare 
0104-50 52 36
henric.nilsson@c-lab.se

Anette Nordgren
Betongtekniker
0104-50 51 86
anette.nordgren@c-lab.se

Susanna Bahari                 

Betongtekniker
0104-50 58 85
susanna.bahari@c-lab.se

Niclas Berntsson

Betongtekniker
0104-50 50 88
niclas.berntsson@c-lab.se

Lars Bergkvist 

Betongtekniker
0104-50 53 27
lars.bergkvist@c-lab.se