Laboratorieprovning

C-lab® utför provning i laboratorium av färsk och hårdnad betong, ballast och bindemedel, samt provning i fält med egen utrustning. Förutom att bistå vår egen koncern utför vi även ett stort antal uppdrag åt externa kunder. Bland våra kunder återfinns fastighetsägare, förvaltare, byggherrar, byggentreprenörer, konsulter och materialleverantörer.

 

webb Ackrediteringsmrke 1321 FrgLaboratoriet har varit ackrediterat av SWEDAC sedan 1994 för ett antal metoder. All provningsutrustning genomgår kontinuerligt nödvändig kontroll och kalibrering för att kunna säkerställa kvaliteten på provningsresultat samt för att uppfylla krav i standarder.

 

 

Kontakt


   

Pernilla Kamperin

Labchef
0104-50 51 08
pernilla.kamperin@c-lab.se

Henric Nilsson 

Teknisk Ledare
0104-50 52 36
henric.nilsson@c-lab.se

 


Lars Bergkvist
 

Betongtekniker
0104-50 53 27
lars.bergkvist@c-lab.se


Maiko Bové

Betongtekniker
0104-50 57 07
maiko.bove@c-lab.se


Anette Nordgren

Betongtekniker
0104-50 51 86
anette.nordgren@c-lab.se